Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
arm
/ɑ:m/
Jump to user comments
danh từ
 • cánh tay
  • to carry a book under one's arms
   cắp cuốn sách dưới nách
  • child (infant) in arms
   đứa bé còn phải bế
 • tay áo
 • nhánh (sông...)
 • cành, nhánh to (cây)
 • tay (ghế); cán (cân); cánh tay đòn; cần (trục)
 • chân trước (của thú vật)
 • sức mạnh, quyền lực
  • the arm of the law
   quyền lực của pháp luật
IDIOMS
 • to chance one's arm
  • (xem) chance
 • to keep someone at arm's length
  • (xem) length
 • to make a long arm
  • (xem) long
 • one's right arm
  • (nghĩa bóng) cánh tay phải, người giúp việc đắc lực
 • to put one's out further than one can draw it back again
  • làm cái gì quá đáng
 • to shorten the arm of somebody
  • hạn chế quyền lực của ai
 • to throw oneself into the arms of somebody
  • tìm sự che chở của ai, tìm sự bảo vệ của ai
 • to welcome (receive, greet) with open arms
  • đón tiếp ân cần, niềm nở
danh từ, (thường) số nhiều
 • vũ khí, khí giới, binh khí
 • sự phục vụ trong quân ngũ, nghiệp võ
  • to bear arms
   mang vũ khí; phục vụ trong quân ngũ
  • to receive a call to arms
   nhận được lệnh nhập ngũ
 • binh chủng, quân chủng
  • air arm(s)
   không quân
  • infantry arm(s)
   lục quân
 • chiến tranh; chiến đấu
 • phù hiệu ((thường) coat of arms)
IDIOMS
 • to appeal to arm
  • cầm vũ khí, chiến đấu
 • to fly to arms
  • khẩn trương sẵn sàng chiến đấu
 • to lay down one's arms
  • (xem) lay
 • to lie on one's arms
 • to sleep upon one's arms
  • ngủ với vũ khí trên mình; luôn luôn cảnh giác và ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
 • to rise in arms against
  • (xem) rise
 • to take up arms
  • cầm vũ khí chiến đấu
 • to throw down one's arms
  • hạ vũ khí, đầu hàng
 • under arms
  • hàng ngũ chỉnh tề sẵn sàng chiến đấu
 • [to be] up in arms against
  • đứng lên cầm vũ khí chống lại
ngoại động từ
 • vũ trang, trang bị ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • armed to the teeth
   vũ trang đến tận răng
  • to arm oneself with patience
   tạo cho mình đức tính kiên nhẫn; có đức tính kiên nhẫn
 • cho nòng cứng vào, cho lõi cứng vào
nội động từ
 • tự trang bị; cầm vũ khí chiến đấu
Related search result for "arm"
Comments and discussion on the word "arm"