Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
arrange
/ə'reindʤ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
  • arrange in alphabetical order
   sắp xếp theo thứ tự abc
  • to arrange a room
   sửa soạn căn phòng
  • to arrange one's hair
   chải (vuốt) tóc cho gọn gàng tề chỉnh
 • thu xếp; chuẩn bị
  • to arrange a meeting
   thu xếp cuộc gặp gỡ
  • to arrange a marriage
   thu xếp việc cưới xin
 • dàn xếp, hoà giải (một cuộc cãi nhau...)
 • cải biên, soạn lại
  • to arrange a piece of music
   cải biên một bản nhạc
  • to arrange a play for broadcasting
   soạn lại một vở kịch để phát thanh
 • (toán học) chỉnh hợp
 • (kỹ thuật) lắp ráp
 • (quân sự) sắp xếp thành hàng ngũ chỉnh tề
nội động từ
 • thu xếp; chuẩn bị
  • to arrange to come early
   thu xếp để đến sớm
 • dàn xếp, đồng ý, thoả thuận
  • to arrange with somebody about something
   dàn xếp với ai vấn đề gì; đồng ý với ai cái gì
 • (quân sự) đứng thành hàng ngũ chỉnh tề
Related search result for "arrange"
Comments and discussion on the word "arrange"