Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blink
/bliɳk/
Jump to user comments
danh từ
 • cái nháy mắt, cái chớp mắt
 • ánh lửa chập chờn, ánh lửa lung linh, ánh sáng nhấp nháy
 • ánh băng (phản chiếu lên chân trời) ((cũng) ice blink)
 • (nghĩa bóng) cái nhìn qua, cái nhìn thoáng
IDIOMS
 • on the blink
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trong tình trạng xấu, trong tình trạng rối loạn lộn xộn
  • hấp hối, sắp chết
  • say khướt, say bí tỉ
nội động từ
 • nháy mắt, chớp mắt
 • chập chờn, lung linh, nhấp nháy (ánh sáng)
 • bật đèn, nhấp nháy
 • nhắm mắt lam ngơ
  • to blink at someone's fault
   nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm của ai
nội động từ
 • nháy, chớp (mắt); bật (đèn) nhấp nháy
 • nhắm mắt trước (vấn đề); tránh, lẩn tránh
  • to blink the facts
   không thấy sự thật, nhắm mắt trước sự thật
  • to blink the question
   lẩn tránh vấn đề
Related search result for "blink"
Comments and discussion on the word "blink"