Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
burning
/'bə:niɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đốt, sự thiêu, sự khê, sự khét (cơm)
  • a smell of burning
   mùi cháy khét
 • sự nung (gạch); mẻ gạch (nung trong lò)
 • (từ lóng) sự sôi nổi, sự hăng hái, nhiệt tình
tính từ
 • đang cháy
 • thiết tha, mãnh liệt, ghê gớm, kịch liệt; cháy cổ (khát); rát mặt (xấu hổ)
  • burning desire
   lòng ham muốn mãnh liệt
  • burning thirst
   sự khát cháy cổ
  • burning shame
   sự xấu hổ rát mặt
 • nóng bỏng, nóng hổi, cấp bách
  • a burning question
   vấn đề nóng hổi; vấn đề được bàn bạc sôi nổi
Related search result for "burning"
Comments and discussion on the word "burning"