Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
burn
/bə:n/
Jump to user comments
danh từ
 • (Ê-cốt) (thơ ca) dòng suối
danh từ
 • vết cháy, vết bỏng
(bất qui tắc) ngoại động từ burnt, burned
 • đốt, đốt cháy, thiêu, thắp, nung; làm bỏng
  • to burn coal in a stone
   đốt than trong lò
  • to burn a candle
   thắp cây nến
  • to burn clay for pottery
   nung đất sét làm đồ gốm
  • to burn one's fingers
   làm bỏng ngón tay
 • (nghĩa bóng) chịu hậu quả của sự khinh suất; chuốc lấy vạ vào thân vì dính vào công việc người
  • to be burnt to death
   bị thiêu chết
 • đóng dấu (tội nhân) bằng sắt nung
 • làm rám, làm sạm (da)
  • faces burns by the sun
   những bộ mặt rám nắng
 • làm cháy, làm khê (khi nấu ăn)
 • ăn mòn (xit)
 • sử dụng năng lượng nguyên tử (của urani...)
nội động từ
 • cháy, bỏng
  • dry wood burns easily
   củi khô dễ cháy
  • the mouth burns with chilli
   mồm bỏng ớt
 • (nghĩa bóng) rừng rực, bừng bừng
  • to burn with rage
   bừng bừng tức giận
  • to burn with impatience
   nóng lòng sốt ruột
 • gần tìm thấy, gần tìm ra (trong một số trò chơi của trẻ con)
 • dính chảo, cháy, khê (thức ăn)
IDIOMS
 • to burn away
  • đốt sạch, thiêu huỷ, thiêu trụi
  • héo dần, mòn dần
 • to burn down
  • thiêu huỷ, thiêu trụi
  • tắt dần, lụi dần (lửa)
   • the fire is burning down
    ngọn lửa lụi dần
 • to burn into
  • ăn mòn (xit)
  • khắc sâu vào (trí nhớ...)
 • to burn low
  • lụi dần (lửa)
 • to burn out
  • đốt hết, đốt sạch
  • cháy hết
   • the candle burns out
    ngọn nến cháy hết
   • to be burned out of one's house
    nhà bị cháy trụi không có chỗ nương thân
  • đốt (nhà) để cho ai phải ra
   • to burn somebopdy out of his house
    đốt (nhà) để cho ai phải ra
 • to burn up
  • đốt sạch, cháy trụi
  • bốc cháy thành ngọn (lửa), cháy bùng lên
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm phát cáu, làm nổi giận; phát cáu, nổi giận
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) xỉ vả, mắng nhiếc, thậm tệ
 • to burn up the road
  • (xem) road
 • to burn one's boats
  • qua sông đốt thuyền; làm việc không tính đường thoái
 • to burn one's bridges
  • qua sông phá cầu; cắt hết mọi đường thoái
 • to burn the candles at both ends
  • làm việc hết sức; không biết giữ sức
 • to burn daylight
  • thắp đèn ban ngày, thắp đèn sớm quá (khi trời hãy còn sáng)
 • to burn the midnight oil
  • (xem) oil
 • to burn the water
  • đi xiên cá bằng đuốc
 • to burn the wind (earth)]
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chạy nhanh vùn vụt, chạy hết tốc độ
 • money burns a hole in one's pocket
  • tiền chẳng bao giờ giữ được lâu trong túi
Related search result for "burn"
Comments and discussion on the word "burn"