Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
carte
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • bìa bồi
 • con bài
 • thẻ, thiếp
  • Carte d'électeur
   thẻ cử tri
  • Carte d'invitation
   thiếp mời
  • Fille à carte
   gái điếm có thẻ
  • Carte d'abonnement
   phiếu thuê bao
  • Carte magnétique
   thẻ từ tính
  • Carte de circulation
   thẻ giao thông
  • Carte de codage
   phiếu mã (thông tin)
  • Carte perforée
   thẻ có đục lỗ
 • vỉ
  • Carte de boutons
   vỉ khuy
 • bảng món ăn (ở khách sạn)
  • La carte d'un restaurant
   bảng món ăn của khách sạn
  • Manger à la carte
   ăn theo món (trái với ăn bữa)
 • bản đồ
  • Carte des opérations
   bản đồ tác chiến
  • Carte en relief/carte topographique
   bản đồ địa hình
  • Carte d'ensemble
   bản đồ tổng thể
  • Carte géologique
   bản đồ địa chất
  • Carte altimétrique
   bản đồ độ cao
  • Carte bathymétrique
   bản đồ độ sâu
  • Carte gravimétrique
   bản đồ trọng lực
  • Carte météorologique
   bản đồ khí tượng
  • Carte nautique
   bản đồ hàng hải
  • avoir carte blanche
   được hoàn toàn tự quyền
  • avoir en main une bonne carte
   có lợi thế, có đủ điều kiện để thành công
  • brouiller les cartes
   làm rối việc
  • cacher ses carte
   giấu tủ
  • château de cartes
   xem château
  • dessous des cartes
   bí mật điều muốn giấu
  • donner (laisser) carte blanche
   cho hoàn toàn tự quyền
  • jouer carte sur table
   chân thật thẳng thắn
  • jouer sa dernière carte
   quyết được thua lần cuối
  • tirer les carte
   bói bài (xem cartomancie)
  • Kart, quarte
Related words
Related search result for "carte"
Comments and discussion on the word "carte"