Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
cave
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tầng hầm (của ngôi nhà)
 • hầm; hầm rượu
  • Avoir du vin en cave
   có rượu để ở hầm
  • boire toute sa cave
   uống hết cả hầm rượu
 • két rượu (thùng có ngăn để xếp chai rượu)
 • (đánh bài) (đánh cờ) tiền đặt
danh từ giống đực
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) người lạ
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) người ngờ nghệch
tính từ
 • lõm, hõm
  • Joues caves
   má hõm
  • veine cave
   (giải phẫu) tĩnh mạch chủ
Related search result for "cave"
Comments and discussion on the word "cave"