Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chemin
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đường
  • Chemin sinueux
   đường khúc khuỷu
  • Chemin forestier
   đường rừng
  • Demander son chemin
   hỏi đường
  • Le chemin de la vie
   đường đời
  • aller son chemin; aller son droit chemin
   đi con đường của mình, không nao núng
  • aller son petit bonhomme de chemin
   xem bonhomme
  • chemin creux
   đường hai bên có bờ; đường hai bên có rào
  • chemin des écoliers
   đường dài nhất
  • chemin du paradis
   đường hiểm hóc, đường khó khăn
  • chemin de velours
   đường trơn tru, đường dễ dàng
  • chemin faisant, en chemin
   đang đi giữa đường
  • être (aller) toujours par voies et par chemins
   luôn luôn đi nơi này nơi nọ
  • être dans le bon chemin
   đi đúng đường
  • être en bon chemin
   trên con đường thành công
  • être (se metrre) sur le chemin de quelqu'un
   cản bước đường của ai
  • être vieux comme les chemins
   cũ lắm; già lắm rồi
  • faire du chemin
   tiến tới, phát triển
  • faire la moitié du chemin
   làm lành, nhượng bộ
  • faire son chemin
   xem faire
  • faire voir du chemin
   gây khó khăn
  • ne pas aller par trente six chemins
   đi thẳng đến đích, không đi quanh co
  • ne pas s'arrêter en si beau chemin
   không ngừng trên đường thắng lợi
  • ouvrir le chemin; montrer le chemin
   mở đường, làm gương
  • passer son chemin
   không dừng lại, không chú ý đến việc khác
  • s'arrêter à mi-chemin
   nửa chừng bỏ việc
  • suivre le bon chemin
   cứ phải mà làm
  • suivre les chemins battus
   xem battu
  • tous les chemins mènent à Rome
   đường nào cũng đến đích, cách nào cũng đưa đến kết quả
  • trouver des pierres en son chemin
   gặp khó khăn giữa đường
  • trouver quelqu'un sur son chemin
   xem trouver
  • voleur de grand chemin
   kẻ cướp đường
Related search result for "chemin"
Comments and discussion on the word "chemin"