Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
clack
/klæk/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng lách cách, tiếng lập cập, tiếng lọc cọc (guốc đi trên đường đá...)
 • sự hay nói, sự nhiều lời, sự bép xép
  • stop your clack!; cut your clack!
   im!, ngậm miệng lại!, câm mồm đi!
 • tiếng tặc lưỡi
 • cái nắp van (bơm)
nội động từ
 • kêu lách cách, kêu lập cập, kêu lọc cọc
 • lắm lời, nhiều lời, lắm mồm, lắm miệng; nói oang oang
 • tặc lưỡi
Related search result for "clack"
Comments and discussion on the word "clack"