Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
coat
/kout/
Jump to user comments
danh từ
 • áo choàng ngoài, áo bành tô (đàn ông)
 • áo choàng (phụ nữ); (từ cổ,nghĩa cổ) váy
 • bộ lông (thú)
 • lớp, lượt (sơn, vôi...)
  • a coat of paint
   lớp sơn
 • (thực vật học) (vỏ, củ hành, củ tỏi)
 • (giải phẫu) màng
 • (hàng hải) túi (buồm)
IDIOMS
 • coat of arms
  • huy hiệu (của quý tộc, của trường đại học hay học viện)
 • coat of mail
  • áo giáp
 • coat and skirt
  • quần áo nữ
 • to dust someone's coat
  • đánh cho ai một trận, sửa cho ai một trận
 • to kilt one's coats
  • (văn học) vén váy
 • it is not the gay coat that makes the gentlemen
  • đừng lấy bề ngoài mà xét người; mặc áo cà sa không hẳn là sư
 • to take off one's coat
  • cởi áo sẵn sàng đánh nhau
 • to take off one's coat to the work
  • hăm hở bắt tay vào việc, sẵn sàng bắt tay vào việc
 • to turn one's coat
  • trở mặt, phản đảng, đào ngũ
ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ
 • mặc áo choàng
 • phủ, tẩm, bọc, tráng
  • pills coated with sugar
   thuốc viên bọc đường
Related words
Related search result for "coat"
Comments and discussion on the word "coat"