Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
cat
/kæt/
Jump to user comments
danh từ
 • con mèo
 • (động vật học) thú thuộc giống mèo (sư tử, hổ, báo...)
 • mụ đàn bà nanh ác; đứa bé hay cào cấu
 • (hàng hải) đòn kéo neo ((cũng) cat head)
 • roi chín dài (để tra tấn) ((cũng) cat o-nine-tails)
 • con khăng (để chơi đanh khăng)
IDIOMS
 • all cats are grey in the dark (in the night)
  • (tục ngữ) tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
 • cat in the pan (cat-in-the-pan)
  • kẻ trở mặt, kẻ phản bội
 • the cat is out the bag
  • điều bí mật đã bị tiết lộ rồi
 • fat cat
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tư bản kếch xù, tài phiệt
 • to fight like Kilkemy cats
  • giết hại lẫn nhau
 • to let the cat out of the bag
  • (xem) let
 • it rains cats and dogs
  • (xem) rain
 • to see which way the cat jumps; to wait for the cat to jump
  • đợi gió xoay chiều, đợi gió chiều nào thì theo chiều ấy
 • to room to swing a cat
  • (xem) room
 • to turn cat in the pan
  • trở mặt; thay đổi ý kiến (lúc lâm nguy); phản hồi
ngoại động từ
 • (hàng hải) kéo (neo) lên đòn kéo neo
 • đánh bằng roi chín dài
nội động từ
 • (thông tục) nôn mửa
Related search result for "cat"
Comments and discussion on the word "cat"