Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
cast
/kɑ:st/
Jump to user comments
danh từ
 • sự quăng, sự ném (lưới...); sự thả (neo...); sự gieo (súc sắc...)
 • (nghĩa bóng) sự thử làm, sự cầu may
  • I'll have another cast yet
   tôi sẽ làm thử một lần nữa
 • khoảng ném; tầm xa (của mũi tên)
 • mồi và lưỡi câu; chỗ câu (câu cá)
 • đồ ăn không tiêu mửa ra (chim ưng, cá...); cứt giun; vỏ lột, da lột (rắn...); xác (ve...); cái vứt bỏ đi
 • sự đúc, khuôn đúc; vật đúc; mẫu đúc; (ngành in) bản in đúc
 • sự cộng lại (các con số); sự tính
 • (sân khấu) sự phân phối các vai; bảng phân phối các vai; các vai
 • bố cục, cách bố trí, cách sắp đặt một câu
 • loại, vẻ, nét, tính tình, tính chất; thiên hướng
  • a man of a different cast
   một người thuộc loại khác
  • to have a curious cast of mind
   có tính tình kỳ cục
  • cast of features
   vẻ mặt, nét mặt
 • màu, sắc thái
  • there is a cast of green in this cloth
   tấm vải này ánh lên một màu phơn phớt lục
 • sự hơi lác (mắt)
  • to have a cast in one's eye
   hơi lác mắt
 • sự đi nhờ xe bò, sự đi nhờ xe ngựa
động từ
 • quăng, ném, liệng, thả
  • to cast net
   quăng lưới
  • to cast anchor
   thả neo
 • đánh gục, đánh ngã (trong cuộc đấu vật); thắng được (kiện)
 • lột, tuộc, mất, bỏ, thay
  • snakes cast their skins
   rắn lột da
  • my horse has cast a shoe
   con ngựa của tôi tuột mất móng
 • đẻ non; rụng
  • cow has cast calf
   con bò đẻ non
 • đúc, nấu chảy, đổ khuôn (để đúc)
 • cộng lại, gộp lại, tính
  • to cast accounts
   tính toán
  • to cast a horoscope
   lấy số tử vi; đoán số tử vi
 • (sân khấu) phân đóng vai (một vở kịch)
 • thải, loại ra
  • a cast soldier
   một người lính bị thải ra
  • a cast horse
   một con ngựa bị loại
 • đưa (mắt nhìn)
  • to cast an eye (look, a glance...) at...
   đưa mắt nhìn
IDIOMS
 • to cast about
  • đi tìm đằng này, đằng khác
  • tìm cách, kiếm cớ, xoay sở (để làm gì)
 • to cast aside
  • vứt đi, loại ra, bỏ đi
 • to cast away
  • liệng ném, quăng, vứt
   • to cast away all cares
    vứt hết những nỗi ưu tư
 • to be cast away
  • (hàng hải) bị đắm (tàu)
 • to cast back
  • quay lại, trở lại
  • (nghĩa bóng) nhắc lại, hồi tưởng lại
 • to cast down
  • vứt xuống, quăng xuống
  • nhìn xuống (mắt)
  • làm thất vọng, làm chán nản
   • to be cast down
    chán nản, thất vọng
 • to cast off
  • loại bỏ, thải, vứt bỏ, từ bỏ
  • thả (chó)
  • (hàng hải) thả, qăng (dây...)
  • thai lại (mũi đan)
 • to cast out
  • đuổi ra
 • to cast up
  • tính, cộng lại, gộp lại
  • ngẩng (đầu); ngước mắt
  • vứt lên, quăng lên, ném lên
  • trách móc
   • to cast something up to someone
    trách móc ai về việc gì
  • (y học) nôn ra, mửa ra
 • to cast lott
  • (xem) lot
 • to cast in one's lot with somebody
  • cùng chia sẻ một số phận với ai
 • to cast oneself on (upon) somebody's mercy
  • trông ở lòng thương của ai
 • to cast something in someone's teeth
  • trách móc ai về việc gì
 • to cast a vote
  • bỏ phiếu
 • the die is cast
  • (xem) die
Related search result for "cast"
Comments and discussion on the word "cast"