Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cake
/keik/
Jump to user comments
danh từ
 • bánh ngọt
 • thức ăn đóng thành bánh
  • fish cake
   cá đóng bánh
 • miếng bánh
  • cake of soap
   một bánh xà phòng
  • cake of tobacco
   một bánh thuốc lá
IDIOMS
 • cakes and ale
  • vui liên hoan, cuộc truy hoan
 • to go (sell) like hot cakes
  • bán chạy như tôm tươi
 • to have one's cake baked
  • sống sung túc, sống phong lưu
 • piece of cake
  • (từ lóng) việc ngon ơ, việc dễ làm
  • việc thú vị
 • to take the cake
  • chiếm giải, chiếm giải nhất; chiếm địa vị danh dự hơn tất cả mọi người
 • you cannot eat your cake and have it
  • được cái nọ mất cái kia
động từ
 • đóng thành bánh, đóng bánh
  • that sort of coals cakes
   loại than ấy dễ đóng bánh
  • trousers caked with mud
   quần đóng kết những bùn
Related words
Related search result for "cake"
Comments and discussion on the word "cake"