Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
coller
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dán
  • Coller un avis sur un mur
   dán một yết thị lên tường
 • làm dính bết
  • Le sang avait collé ses cheveux
   máu đã làm dính bết tóc nó lại
 • hồ
  • Coller du vin
   hồ rượu vang (cho trong)
 • dán vào, gí vào, áp vào
  • Coller son front aux vitres
   gí trán vào cửa kính
 • (thân mật) ấn cho, tống cho, giáng cho
  • Coller une chose à quelqu'un
   ấn cho ai cái gì
  • coller une gifle à quelqu'un
   giáng cho ai một cái tát
 • (thông tục) để, đặt
  • Collez ça dans un coin!
   Để cái đó vào xó!
 • (thân mật) làm cho cứng họng không trả lời được
  • Coller un élève
   làm cho học trò cứng họng không trả lời được
 • (thân mật) đánh hỏng
  • Coller un candidat
   đánh hỏng một thí sinh
 • (thân mật) phạt (học sinh) ở lại (bắt ở lại lớp ngoài giờ học)
 • (thân mật) cứ bám lấy mà ám (ai)
nội động từ
 • dính
  • Ce papier colle mal
   giấy này không dính
 • sát vào người
  • Cet habit colle bien
   áo này mặc sát vào người
 • (thông tục) được, vừa khéo
  • ça colle?
   Cái này được chứ?
 • hợp, sát
  • Roman qui colle au réel
   tiểu thuyết sát với thực tế
 • (thể dục thể thao) bám sát huấn luyện viên (người đua xe đạp...)
Related search result for "coller"
Comments and discussion on the word "coller"