Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
comme
Jump to user comments
liên từ, phó từ
 • như
  • Un homme comme lui
   một người như nó
  • Il pense comme moi
   nó nghĩ như tôi
 • như là, coi như
  • Il est comme mort
   nó như là chết rồi
 • là, với danh nghĩa là, với tư cách là
 • biết mấy
  • Comme il est bon
   anh ta tốt biết mấy
 • chẳng ra gì
  • Comme il me traite
   nó xử với tôi chẳng ra gì
 • vì sao
  • Il réussit, Dieu sait comme
   nó thành công, có trời biết vì sao
 • vì, vì rằng
  • Comme vous êtes son ami
   vì anh là bạn của nó
 • giữa lúc, khi
  • Comme il arrivait
   giữa lúc nó đến
  • comme ça
   (thân mật) như thế đấy
  • Je suis comme ça
   tôi như thế đấy
  • Un poisson comme ça
   một con cá to tướng
  • comme cela
   như thế đấy
  • comme ci comme ça
   xem ci
  • comme de raison
   như thường tình, lẽ phải thế
  • comme il faut
   xem falloir
  • comme qui dirait
   gần như, giống như
  • comme quoi
   do đó, vì vậy
  • comme tout
   (thân mật) hết sức
  • Il est aimable comme tout
   nó dễ thương hết sức
  • tantôt comme ci tantôt comme ça
   (thân mật) khi thế này khi thế khác
  • tout comme
   chẳng khác nào như
Related words
Related search result for "comme"
Comments and discussion on the word "comme"