Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cue
/kju:/
Jump to user comments
danh từ
 • (sân khấu) vĩ bạch (tiếng cuối cùng của một diễn viên dùng để nhắc diễn viên khác nói, làm động tác hoặc ra sân khấu)
 • sự gợi ý, sự ra hiệu; lời nói bóng, lời ám chỉ; ám hiệu
  • to give someone the cue
   nhắc ai, ra hiệu cho ai, nói bóng với ai
  • to take one's cue from aomebody
   theo sự ra hiệu của ai mà làm theo
 • (điện ảnh) lời chú thích
 • (rađiô) tín hiệu
 • vai tuồng (được nhắc ra sân khấu)
 • cách xử lý thích hợp; hành động thích hơn
 • (thông tục) tâm trạng
  • to be not in the cue for reading
   không thấy hứng đọc sách
danh từ
 • gậy chơi bi-a
 • tóc đuôi sam
Related search result for "cue"
Comments and discussion on the word "cue"