Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cup
/kʌp/
Jump to user comments
danh từ
 • tách, chén
 • (thể dục,thể thao) cúp, giải
  • to win a cup
   đoạt giải
 • (thực vật học) đài (hoa)
 • (y học) ống giác
 • rượu
 • vật hình chén
 • nguồn cơn, nỗi khổ, niềm vui
  • the cup is full
   niềm vui thật là trọn vẹn, niềm hạnh phúc thật là trọn vẹn; nỗi khổ thật là tột cùng
  • a bitter cup
   nỗi cay đắng
 • (số nhiều) sự say sưa
  • to be in one's cups
   đang say sưa
IDIOMS
 • to be a cup too low
  • chán nản, uể oải, nản lòng
 • to be quarrelsome in one's cups
  • rượu vào là gây gỗ
 • a cup that cheers but not inebriates
  • trà
 • to drain (drink) the cup of bitterness (socrow...) to the dregs
  • nếm hết mùi cay đắng ở đời
 • to fill up the cup
  • làm cho không thể chịu đựng được nữa
 • one's cup of tea
  • người (vật) làm cho vui thích; người (vật) mình ưa; người vật hợp với mình
  • người (vật, điều...) cần phải dè chừng
 • there's many a slip 'twixt the cup and the lip; between the cup and the lip a morsel may slip
  • (tục ngữ) miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể mất
ngoại động từ
 • khum thành hình chén, chu thành hình chén (bàn tay...)
 • (y học) giác
Related words
Related search result for "cup"
Comments and discussion on the word "cup"