Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
chap
/tʃæp/
Jump to user comments
danh từ
 • (thông tục) thằng, thằng cha
  • a funny chap
   thằng cha buồn cười
 • người bán hàng rong ((cũng) chap man)
IDIOMS
 • hullo! old chap!
  • chào ông tướng!
danh từ ((cũng) chop)
 • (số nhiều) hàm (súc vật); má
 • hàm dưới; má lợn (làm đồ ăn)
 • (số nhiều) hàm ê tô, hàm kìm
IDIOMS
 • to lick one's chaps
  • nhép miệng thèm thuồng; nhép miệng ngon lành
danh từ
 • ((thường) số nhiều) chỗ nứt nẻ
động từ
 • làm nứt nẻ, nứt nẻ, nẻ
  • drought chaps the field
   hạn hán làm ruộng nứt nẻ
  • feet chap
   chân bị nẻ
Related search result for "chap"
Comments and discussion on the word "chap"