Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dipper
/'dipə/
Jump to user comments
danh từ
 • người nhúng, người ngân, người dìm
 • tín đồ giáo phái chỉ rửa tội người lớn
 • chim hét nước, chim xinclut
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái môi (để múc)
 • (thiên văn học) chòm sao Gấu
  • the [Great] Dipper
   chòm sao Gấu lớn (Đại hùng)
  • the [Litter] Dipper
   chòm sao Gấu nhỏ (Tiểu hùng)
 • (nhiếp ảnh) chậu ngâm bản kính âm
 • chén rửa bút mực (của thợ vẽ, thợ sơn)
Related search result for "dipper"
Comments and discussion on the word "dipper"