Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fare
/feə/
Jump to user comments
danh từ
 • tiền xe, tiền đò, tiền phà; tiền vé (tàu, máy bay...)
 • khách đi xe thuê
 • thức ăn, đồ ăn, chế độ ăn
  • plentiful fare
   thức ăn thừa thãi
  • to be fond of good fare
   thích ăn ngon
nội động từ
 • đi đường, đi du lịch
 • xảy ra, ở vào tình trạng (nào đó); làm ăn
  • how fares it?
   tình hình thế nào?
  • he fared well in his business
   nó làm ăn tốt trong việc kinh doanh
 • được khao, được thết
 • ăn uống, bồi dưỡng
  • to fare badly
   ăn tồi
IDIOMS
 • to fare well
  • có sức khoẻ tốt
  • công việc làm ăn ổn thoả
  • ăn ngon
 • to fare well with somebody
  • tâm đầu hợp ý với ai
 • to fare ill
  • có sức khoẻ kém
  • công việc làm ăn gặp khó khăn
 • to fare ill with something
  • gặp khó khăn về vấn đề gì; không may về vấn đề gì
Related words
Related search result for "fare"
Comments and discussion on the word "fare"