Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
come
/kʌm/
Jump to user comments
nội động từ came; come
 • đến, tới, đi đến, đi tới, đi lại
  • light come light go; easy come easy go
   dễ đến thì lại dễ đi; dễ được thì lại dễ mất
  • to come and go
   đi đi lại lại
  • come here!
   lại đây!
 • sắp đến, sắp tới
  • in years to come
   trong những năm (sắp) tới
 • xảy ra, xảy đến
  • ill luck came to him
   sự không may đã xảy đến với hắn; nó gặp sự không may
  • come what may
   dù có xảy ra việc gì, dù có thế nào, dù sự thể thế nào
 • thấy, ở, thấy ở
  • that word comes on page six
   từ đó ở trang sáu
 • nên, thành ra, hoá ra, trở nên, trở thành
  • dream comes true
   ước mơ trở thành sự thật
  • it comes expensive in the long run
   thế mà hoá ra là đất
 • hình thành; đặc lại, đông lại (nước xốt, tiết canh...)
  • these duck's blood cards won't come
   tiết canh vịt không đông
 • (lời mệnh lệnh) nào! nào, nào!; thế, thế!
  • come! take courage
   nào! can đảm lên chứ
 • (từ lóng) hành động, làm, xử sự
  • he comes it too strong
   nó làm quá; nó nói quá, nó cường điệu
IDIOMS
 • to come about
  • xảy ra, xảy đến
   • how could this come about?
    sao việc đó có thể xảy ra được?
  • đối chiếu
   • the wind had come abour
    gió đã đổi chiều
 • to come across
  • tình cờ gặp, bắt gặp, tình cờ thấy
 • to come after
  • theo sau, đi theo
  • nối dòng, nối nghiệp, kế nghiệp, kế thừa
 • to come again
  • trở lại
 • to come against
  • đụng phải, va phải
 • to come apart (asunder)
  • tách ra, lìa ra, rời ra, bung ra
 • to come at
  • đạt tới, đến được, nắm được, thấy
   • I could not easily come at the document now
    bây giờ thì tôi không dễ gì mà nắm được tài liệu đó
   • to come at the truth
    thấy sự thật
  • xổ vào, xông vào (tấn công)
   • the dog came at me
    con chó xổ vào tôi
 • to come away
  • đi xa, đi khỏi, rời khỏi
  • lìa ra, rời ra, bung ra
 • to come back
  • quay lại, trở lại (địa vị, quyền lợi...)
  • được, nhớ lại
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đáp lại, cãi lại
 • to come between
  • đứng giữa (làm môi giới, điều đình)
  • can thiệp vào, xen vào
 • to come by
  • qua, đi qua
  • có được, kiếm được, vớ được
   • how did you come by this document?
    làm sao mà anh kiếm được tài liệu này?
 • to come down
  • xuống, đi xuống
   • pricces are coming down
    giá đang xuống
   • coast comes down to heels
    áo dài xuống tận gót
  • được truyền lại, được để lại (phong tục, tập quán, truyền thống...)
  • sụp đổ (nhà cửa...)
  • sa sút, suy vị, xuống dốc
   • to come down in the world
    sa sút, xuống dốc
 • to come down upon (on)
  • mắng nhiếc, xỉ vả; trừng phạt
   • to come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks
    mắng nhiếc ai thậm tệ; mắng như tát nước vào mặt ai
  • đòi tiền; đòi bồi thường
 • to come down with
  • xuất tiền, trả tiền, chi
 • to come forward
  • đứng ra, xung phong
   • to come forward as a candidate
    (đứng) ra ứng cử
 • to come in
  • đi vào, trở vào
  • (thể dục,thể thao) về đích (chạy đua)
   • to come in third
    về thứ ba
  • được tuyển, được bầu; lên nắm quyền
  • vào két, nhập két, thu về (tiền)
   • money is always coming in to him
    tiền vào nhà nó như nước
  • lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa)
  • thành mốt, thành thời trang
  • tỏ ra
   • to come in useful
    tỏ ra là có ích; dùng được (vào việc gì)
   • I don't see where the joke comes in
    tôi không thấy có cái gì (tỏ ra) là hay ho trong câu nói đùa đó
 • to come in for
  • có phần, được hưởng phần
   • he will come in for most of his uncle's property
    nó sẽ được hưởng phần lớn tài sản của ông chú nó
   • I came in for 6d
    phần của tôi là 6 đồng
 • to come in upon
  • ngắt lời, chận lời, nói chặn
 • to come into
  • to come into the world ra đời; to come into power nắm chính quyền; to come into being (existence) hình thành, ra đời; to come into fashion thành mốt; to come into force (effect) có hiệu lực; to come into notice làm cho phải chú ý
  • được hưởng, thừa hưởng
   • to come into a property
    thừa hưởng một tài sản
 • to come of
  • do... mà ra, bởi... mà ra; là kết quả của
   • that comes of being quick tempered
    cái đó là do tính khí nóng nảy quá
  • xuất thân từ
   • to come of a working family
    xuất thân tư một gia đình lao động
 • to come off
  • bong ra, róc ra, rời ra, bật ra
  • thoát khỏi vòng khó khăn, xoay xở xong
   • to come off victorious
    vượt được vòng khó khăn một cách thắng lợi
  • được thực hiện, được hoàn thành
   • plan comes off satisfactorily
    kế hoạch được thực hiện tốt đẹp
  • (thông tục) come off it! thôi câm mồm đi! thôi đi, đừng có nói như vậy!; thôi đừng có dở cái giọng ấy ra nữa!
 • to come on
  • đi tiếp, đi tới
  • tiến lên, tới gần
   • the enemy were coming on
    quân địch đang tới gần
  • nổi lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (bệnh); tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn (cây, đứa bé...)
  • được đem ra thảo luận (vấn đề, dự luật...)
  • được trình diễn trên sân khấu
  • ra sân khấu (diễn viên)
  • ra toà
   • come on!
    đi nào, đi đi!; cứ việc!; cứ thử đi, ta thách đấy!
 • to come out
  • ra, đi ra
  • đình công
  • vượt khỏi (thử thách với ít nhiều thành công)
  • lộ ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • the truth comes out
    sự thật lộ ra
   • to come out against somebody
    ra mặt chống lại ai
  • được xuất bản; ra (sách, báo)
   • to come out on Saturday
    ra ngày thứ bảy (báo)
  • được xếp (trong kỳ thi)
   • Tam came out first
    Tam thi đã được xếp đứng đầu
  • mới ra đời; mới lên sân khấu lần đầu
 • to come over
  • vượt (biển), băng (đồng...)
  • sang phe, theo phe
   • he has come over to us
    hắn đã sang phe chúng tôi
  • choán, trùm lên (người nào)
   • a fear comes over me
    cơn sợ trùm lên tôi, tôi sợ hãi
 • to come round
  • đi nhanh, đi vòng
  • hồi phục (sức khoẻ sau trận ốm); hồi tỉnh, tỉnh lại (sau cơn ngất, sau khi bị đánh thuốc mê); nguôi đi, dịu đi (sau cơn giận...)
  • trở lại, quay lại, tới (có định kỳ)
   • when Spring comes round
    khi mùa xuân trở lại, khi xuân về
  • tạt lại chơi
   • do come round one evening
    thế nào cũng tạt lại chơi tôi một buổi chiều nào đó
  • thay đổi hẳn ý kiến, thay đổi hẳn quan điểm
 • to come to
  • đến, đi đến
   • to come to a decision
    đi tới một quyết định
   • to come do nothing
    không đi đến đâu, không đi đến kết quả nào
   • to come to the point
    đi vào vấn đề, đi vào việc
   • to come to a standstill
    ngừng lại; đi đến chỗ bế tắc
  • hồi tỉnh, tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
   • to come to one's senses
    tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
  • thừa hưởng, được hưởng
   • to come to one's own
    được hưởng phần của mình
  • lên tới
   • it comes to one thousand
    số tiền lên tới một nghìn
  • (hàng hải) bỏ neo; dừng lại (tàu)
 • to come under
  • rơi vào loại, nằn trong loại
  • rơi vào, chịu (ảnh hưởng)
 • to come up
  • tới gần, đến gần (ai, một nơi nào)
  • được nêu lên, được đặt ra (vấn đề để thảo luận)
   • to come up for discussion
    được nêu lên để thảo luận
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt
   • high cillars are coming up
    cổ cồn cao đang trở thành mốt
  • lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp
   • the water came up to his chin
    nước lên tới cằm nó
   • the performance did not come up to what we expected
    buổi biểu diễn không (đạt tới) thành công như ý chúng tôi mong đợi
   • I came up with them just outside the town
    ra khỏi thành phố thì tôi bắt kịp chúng nó
  • vào đại học
 • to come upon
  • tấn công bất thình lình, đột kích
  • chợt gặp, bắt gặp, chợt thấy
  • chợt nảy ra trong óc, chợt có ý nghĩ
  • là một gánh nặng cho, đè lên đầu (ai); yêu cầu đòi hỏi, bắt chịu trách nhiệm
   • he came upon me for damages
    nó bắt tôi chịu trách nhiệm bồi thường cho nó
 • to come across the mind
  • chợt nảy ra ý nghĩ
 • to come a cropper
  • (xem) cropper
 • come along
  • (thông tục) đi nào; mau lên, nhanh lên
 • to come clean
  • thú nhận, nói hết
 • to come easy to somebody
 • to come natural to somebody
  • không có gì khó khăn đối với ai
 • to come home
  • trở về nhà, trở lại nhà
  • gây ấn tượng, được hiểu rõ, có hiệu lực, có hiệu quả; đánh trúng, đánh trúng vào chỗ yếu, chạm nọc
   • his remark came home to them
    lời nhận xét của anh ta đánh trúng vào chỗ yếu của họ
 • to come near
  • đến gần, suýt nữa
   • to come near failing
    suýt nữa hỏng, suýt nữa thất bại
 • to come of age
  • đến tuổi trưởng thành
 • come off your high horse (your perch)!
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đừng có làm bộ làm tịch nữa!, đừng có lên râu nữa!
 • come out with it!
  • muốn nói gì thì nói đi!
 • to come right
  • đúng (tính...)
  • thu xếp, ổn thoả, thu xếp xong xuôi
 • to come short
  • không đạt được, thất bại
 • to come short of
  • thiếu, không đủ đáp ứng yêu cầu
 • first come first served
  • đến trước thì được giải quyết trước, đến trước thì được phục vụ trước
 • how come?
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế nào?, sao?
 • it comes hard on him
  • thật là một vố đau cho nó
Related search result for "come"
Comments and discussion on the word "come"