Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fault
/fɔ:lt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thiếu sót; khuyết điểm
 • điểm lầm lỗi; sự sai lầm
 • tội lỗi (trách nhiệm về một sai lầm)
  • the fault was mine
   lỗi ấy là tại tôi
  • who is in fault?
   ai đáng chê trách?
 • sự để mất hơi con mồi (chó săn)
  • to be at fault
   mất hơi con mồi (chó săn); đứng lại ngơ ngác (vì mất hơi con mồi; (nghĩa bóng) ngơ ngác)
 • (địa lý,ddịa chất) phay, đứt đoạn
 • (điện học) sự rò, sự lạc
 • (kỹ thuật) sự hỏng, sự hư hỏng
 • (thể dục,thể thao) sự giao bóng nhầm ô; quả bóng giao nhầm ô (quần vợt)
IDIOMS
 • to a fault
  • vô cùng, hết sức, quá lắm
 • to find fault with
  • không vừa ý, phàn nàn; chê trách; bới móc
 • with all faults
  • (thương nghiệp) hư hỏng, mất mát người mua phải chịu
ngoại động từ
 • chê trách, bới móc
nội động từ
 • có phay, có đứt đoạn
Related search result for "fault"
Comments and discussion on the word "fault"