Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
indulge
/in'dju:/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nuông chiều, chiều theo
  • to indulge one's children too much
   nuông chiều con quá
 • nuôi, ấp ủ, theo đuổi
  • to indulge a frait hope
   nuôi một hy vọng mỏng manh
  • to indulge oneself in (with)
   ham mê, say mê, say đắm, miệt mài (cái gì)
  • to indulge onself in reading
   ham mê đọc sách
 • làm thích thú, làm thoả thích, làm vui thú
  • to indulge somebody with a song
   làm cho ai vui thích bằng một bài hát
nội động từ
 • ham mê, say mê, thích thú
  • to indulge in swimming
   ham bơi
  • to indulge in drinking
   ham mê rượu chè
Related search result for "indulge"
Comments and discussion on the word "indulge"