Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
left-handed
/'lefthændid/
Jump to user comments
tính từ
 • thuận tay trái
 • chuyển từ phải sang trái
  • a left-handed screw
   đinh ốc xoay trái
 • vụng về
  • a left-handed person
   một người thuận tay trái; một người vụng về
 • không thành thực, có ẩn ý
  • a left-handed compliment
   một lời khen không thành thực
IDIOMS
 • left-handed marriage
  • cuộc hôn nhân của người quý tộc với người đàn bà bình dân
Related search result for "left-handed"
Comments and discussion on the word "left-handed"