Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
minor
/'mainə/
Jump to user comments
tính từ
 • nhỏ (hơn), không quan trọng, thứ yếu
  • minor mistakes
   những lỗi nhỏ
  • to play a minor part
   đóng một vai thứ yếu, đóng một vai phụ
 • em, bé (dùng trong trường hợp có hai anh em học cùng trường)
  • Smith minor
   Xmít bé
 • (âm nhạc) thứ
  • minor interval
   quãng thứ
danh từ
 • người vị thành niên
 • (âm nhạc) điệu th
Related search result for "minor"
Comments and discussion on the word "minor"