Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
moon
/mu:n/
Jump to user comments
danh từ
 • mặt trăng
  • new moon
   trăng non
  • crescent moon
   trăng lưỡi liềm
 • ánh trăng
 • (thơ ca) tháng
IDIOMS
 • to cry for the moon
  • (xem) cry
 • to shoot the moon
  • (từ lóng) dọn nhà đi trong đêm tối để tránh trả tiền nhà
 • once in a blue moon
  • rất hiếm, ít khi, năm thì mười hoạ
 • the man in the moon
  • chú cuội, người mơ mộng vơ vẩn
nội động từ (+ about, around...)
 • đi lang thang vơ vẩn
 • có vẻ mặt thờ thẫn như ở cung trăng
ngoại động từ
 • to moon away the time thờ thẫn ra vào hết ngày
Related search result for "moon"
Comments and discussion on the word "moon"