Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
man
/mæn/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều men /men/
 • người, con người
 • đàn ông, nam nhi
  • to behave like a man
   xử sự như một trang nam nhi
  • to be only half a man
   yếu đuối, nhút nhát, không xứng đáng là nam nhi
 • chồng
  • man and wife
   chồng và vợ
 • ((thường) số nhiều) người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng...)
  • an army of 10,000 men
   một đạo quân một vạn người
 • người hầu, đầy tớ (trai)
 • cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)
  • hurry up man, we are late!
   nhanh lên cậu cả, muộn rồi!
 • quân cờ
IDIOMS
 • the man higher up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ông trùm trong chính giới
 • a man in a thousand
  • người hiếm có, người hàng nghìn người mới có một
 • man and boy
  • từ bé đến lớn, từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành
 • the man in (mỹ: on) the street
 • mỹ the man in the cars
  • người dân thường, quần chúng
 • a man of the world
  • (xem) world
 • man about town
  • (xem) about
 • a man of letters
  • (xem) letter
 • man of straw
  • (xem) straw
 • a man of all work
  • người làm đủ mọi nghề
 • a man of his word
  • (xem) word
 • a man of honour
  • người quân tử
 • one dollars-a-year man
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trùm tư bản tham dự chính quyền chỉ lĩnh mỗi năm một đô la (lương tượng trưng)
 • to be one's own man
  • tự mình làm chủ, không bị lệ thuộc vào ai; sáng suốt, hoàn toàn tự giác
 • to be one's own man again
  • lấy lại được bình tĩnh
  • tỉnh lại
  • bình phục lại, lấy lại được sức khoẻ (sau một trận ốm)
  • lại được tự do
 • to a man
 • to the last man
  • tất cả mọi người, cho đến người cuối cùng
 • undercover men
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bọn mật thám, bọn chỉ điểm
ngoại động từ
 • cung cấp người
  • to man a ship
   cung cấp thuỷ thủ cho một con tàu
 • giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)
 • làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên
  • to man oneself
   tự làm cho mình can đảm lên
Related search result for "man"
Comments and discussion on the word "man"