Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
pie
/pai/
Jump to user comments
danh từ
 • (động vật học) ác là
danh từ
 • bánh pa-tê; bánh nướng nhân ngọt
  • meat pie
   bánh pa-tê
  • jam pie
   bánh nướng nhân mứt
  • cream pie
   bánh kem
  • mud pie
   bánh đất, bánh cát bánh bùn (trẻ con nghịch)
IDIOMS
 • to eat humble pie
  • (xem) humble
 • to have a finger in the pie
  • có dính dáng đến việc ấy, có nhúng tay vào việc ấy
danh từ
 • đồng pi (tiền Pa-ki-xtan)
danh từ ((cũng) printers' gõn
 • đống chữ in lộn xộn
 • (nghĩa bóng) sự hỗn độn, sự lộn xộn
ngoại động từ
 • trộn lộn xộn (chữ in)
Related words
Related search result for "pie"
Comments and discussion on the word "pie"