Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
pled
/pli:d/
Jump to user comments
nội động từ pleaded /'pli:did/, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) pled /pled/
 • (pháp lý) bào chữa, biện hộ, cãi
  • to plead for somebody
   biện hộ cho ai, bênh vực ai
  • to plead agianst somebody
   cãi chống lại ai
  • his past conduct pleads for him
   (nghĩa bóng) tư cách đạo đức quá khứ của anh ta đã biện hộ cho anh ta rồi
 • (+ with, for...) cầu xin, nài xin
  • to plead for mercy
   xin rủ lòng thương, xin khoan dung
  • to plead with someone for someone
   nài xin ai bênh vực ai
  • to plead with someone against someone
   nài xin ai chống lại ai
  • to plead with someone for something
   cầu xin ai cái gì
ngoại động từ
 • (pháp lý) biện hộ, bênh vực, cãi
  • to plead someone's cause
   biện hộ cho ai
  • to plead a case
   cãi cho một vụ
 • (nghĩa bóng) lấy cớ, tạ sự
  • to plead igmorance
   lấy cớ là không biết
  • to plead inexperience
   lấy cớ là không có kinh nghiệm
  • to plead the difficulties of the task
   tạ sự là công việc có nhiều khó khăn
IDIOMS
 • to plead guilty
  • nhận là có tội
 • to plead not guilty
  • không nhận là có tội
Related search result for "pled"
Comments and discussion on the word "pled"