Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
plein
Jump to user comments
tính từ
 • đầy
  • Verre plein
   cốc đầy
  • Plein de fautes
   đầy lỗi
  • Joues pleines
   má đầy
  • Les autobus sont pleins aux heures de pointe
   xe buýt đầy người vào giờ cao điểm
 • trọn vẹn, tròn
  • Un jour plein
   một ngày trọn vẹn
  • La pleine lune
   trăng tròn
 • hoàn toàn
  • Pleine liberté
   trả tự do hoàn toàn
 • (động vật) có chửa
  • Chatte pleine
   mèo có chửa
 • chuyên chú vào
  • Auteur plein de son sujet
   tác giả chuyên chú vào đề tài của mình
 • thấm thía; chan chứa, lai láng
  • Plein de reconnaissance
   thấm thía lòng biết ơn
  • Plein de sentiments
   lai láng tình cảm
 • (thân mật) say rượu
  • à plein
   hoàn toàn
  • à pleines mains
   xem main
  • à pleines voiles
   giương hết buồm
  • à pleins bords
   xem bord
  • avoir le coeur plein
   lòng đầy buồn phiền
  • avoir le ventre plein
   no bụng rồi
  • de plein air
   ngoài trời
  • de plein droit
   có trọn quyền; đương nhiên
  • de pleine terre; de plein vent
   trồng ở giữa trời, không có gì che
  • donner plein pouvoir
   cho toàn quyền
  • en plein
   giữa, ngay
  • En plein champ
   giữa đồng
  • en plein jour
   giữa ban ngày
  • en plein visage
   ngay giữa mặt
  • en plein sur; en plein dans
   trúng ngay vào
  • La bombe est tombée en plein sur la gare
   quả bom rơi trúng ngay nhà ga
  • mois plein
   tháng đủ
  • mourir plein de jours
   chết đã thọ
  • mur plein
   tường kín (không có cửa)
  • plein aux as
   xem as
  • plein comme un oeuf
   xem oeuf
  • plein de soi
   tự mãn
  • pleine mer
   xem mer
  • tailler en plein drap
   xem drap
  • un gros plein de soupe
   (thân mật) một kẻ béo ị
  • voix pleine
   giọng sang sảng
giới từ
 • đầy
  • Avoir de l'argent plein les poches
   có tiền đầy túi
  • Avoir du poil plein la figure
   có lông đầy mặt
  • en avoir plein la bouche
   nói đến (điều gì)
  • en avoir plein le dos
   xem dos
  • en avoir plein les bottes
   (thân mật) đi nhiều rã cả chân
phó từ
 • (thân mật) nhiều
  • Il y a plein de gens
   có nhiều người
  • Elle est tout plein gentille
   cô ta rất tử tế
danh từ giống đực
 • chỗ đầy
  • Le plein et le vide
   chỗ đầy và chỗ trống
 • nét đậm, nét to (trong một chữ)
  • Le plein et le délié
   nét đậm và nét mảnh
 • lúc đầy; lúc tròn (trăng), lúc triều lên (biển)
  • Lune en son plein
   trăng tròn, trăng rằm
  • Port où l'on ne peut entrer qu'au plein
   cảng chỉ vào được lúc triều lên
 • tột độ
  • C' est le plein de la bousculade
   chen lấn nhau đến tột độ
  • battre son plein
   xem battre
  • faire le plein
   lấy đầy xăng (vào xe)
Related search result for "plein"
Comments and discussion on the word "plein"