Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pride
/praid/
Jump to user comments
danh từ
 • sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; niềm kiêu hãnh, niềm hãnh diện, tính tự cao, tính tự phụ, tính kiêu căng
  • false pride
   tính tự ái; tính kiêu căng ngạo mạn; tính hư danh, tính hiếu danh
  • he is his father's pride
   anh ta là niềm kiêu hãnh của ông bố
 • lòng tự trọng ((cũng) proper pride); lòng tự hào về công việc của mình
 • độ đẹp nhất, độ rực rỡ nhất, độ chín muồi, độ phát triển nhất
  • in the full pride of youth
   ở tuổi thanh xuân phơi phới
  • a peacock in his pride
   con công đang xoè đuôi
  • in pride of grease
   béo, giết thịt được rồi
 • tính hăng (ngựa)
 • (văn học) sự tráng lệ, sự huy hoàng, sự lộng lẫy
 • đàn, bầy
  • a pride of lions
   đàn sư tử
IDIOMS
 • pride of the morning
  • sương lúc mặt trời mọc
 • pride of place
  • địa vị cao quý
  • sự tự phụ về địa vị cao quý của mình; sự ngạo mạn
 • pride will have a fall
  • (xem) fall
 • to put one's pride in one's pocket
 • to swallow one's pride
  • nén tự ái, đẹp lòng tự ái
phó từ (+ on, upon)
 • lấy làm kiêu hãnh (về cái gì...)
 • lấy làm tự hào (về việc gì...)
Related words
Related search result for "pride"
Comments and discussion on the word "pride"