Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
pirate
/'paiərit/
Jump to user comments
danh từ
 • kẻ cướp biển; kẻ cướp
 • tàu cướp biển
 • kẻ vi phạm quyền tác giả
 • người phát thanh đi một bài (một chương trình) không được phép chính thức; ((thường) định ngữ) không được phép chính thức
  • a pirate broadcast
   một buổi phát thanh không được phép chính thức
 • xe hàng chạy vi phạm tuyến đường (của hãng xe khác); xe hàng cướp khách; xe hàng quá tải
ngoại động từ
 • ăn cướp
 • tự ý tái bản (sách...) không được phép của tác giả
nội động từ
 • ăn cướp biển, ăn cướp, dở trò ăn cướp
Related search result for "pirate"
Comments and discussion on the word "pirate"