Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
privy
/privy/
Jump to user comments
tính từ
 • riêng, tư; kín, bí mật
  • to be privy to something
   được biết riêng việc gì
  • privy parts
   chỗ kín (bộ phận sinh dục)
IDIOMS
 • Privy Council
  • Hội đồng cơ mật (hoàng gia Anh)
 • Privy Counsellor (Councillor)
  • uỷ viên hội đồng cơ mật (hoàng gia Anh)
 • Lord Privy Seal
  • quan giữ ấn nhỏ
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà triệu phú, nhà xí
 • (pháp lý) đương sự, người hữu quan
Related search result for "privy"
Comments and discussion on the word "privy"