Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
promise
/promise/
Jump to user comments
danh từ
 • lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước; sự hứa hẹn
  • to keep to one's promise
   giữ lời hứa
  • to break one's promise
   không giữ lời hứa, bội ước
  • promise of marriage
   sự hứa hôn
  • empty promise
   lời hứa hão, lời hứa suông
 • (nghĩa bóng) triển vọng, hứa hẹn
  • a young man of promise
   một thanh niên có triển vọng
IDIOMS
 • land of promise
  • chốn thiên thai, nơi cực lạc
động từ
 • hứa, hứa hẹn, hẹn ước
  • to promise someone something; to promise something to someone
   hứa hẹn ai việc gì
  • this year promises good crops
   năm nay hứa hẹn được mùa
 • làm cho hy vọng; báo hiệu, báo trước
  • the clouds promise rain
   mây nhiều báo hiệu trời mưa
 • (thông tục) đảm bảo, cam đoan
  • I promise you, it will not be so easy
   tôi cam đoan với anh, chuyện ấy sẽ không dễ thế đâu
IDIOMS
 • promised land
  • chốn thiên thai, nơi cực lạc
 • to promise oneself something
  • tự dành cho mình trong tương lai cái gì (điều thích thú...)
 • to promise well
  • có triển vọng tốt
Related search result for "promise"
Comments and discussion on the word "promise"