Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pur
Jump to user comments
tímh từ
 • nguyên chất ròng
  • Or pur
   vàng ròng
 • trong sạch, trong trắng; thuần khiết
  • Air pur
   không khí trong sạch
  • Jeune fille pure
   cô gái trong trắng
  • Moeurs pures
   phong tục thuần khiết
 • trong sáng
  • Ciel pur
   thời trong sáng
  • Style pur
   văn trong sáng
 • thuần túy; đơn thuần
  • Mathématiques pures
   toán học thuần túy
  • Raison toute pure
   lý tính đơn thuần
  • cheval pur sang
   ngựa thuần chủng
  • en pure perte
   xem perte
  • pur et simple
   xem simple
danh từ giống đực
 • người hết mực trung thành
  • Les purs de leur parti
   những người hết mực trung thành
  • Les purs de leur parti
   những người hết mực trung thành trong đảng của họ
Related words
Related search result for "pur"
Comments and discussion on the word "pur"