Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rage
/reidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • cơn thịnh nộ, cơn giận dữ
  • to fly inyo a rage
   nổi xung, nổi cơn thịnh nộ
  • to be in a rage with someone
   nổi xung với ai
 • cơn dữ dội (đau...); sự cuồng bạo; sự ác liệt (của cuộc chiến đấu...)
  • the rage of the wind
   cơn gió dữ dội
  • the rage of the sea
   biển động dữ dội
  • the rage of the battle
   cuộc chiến đấu ác liệt
 • tính ham mê; sự say mê, sự mê cuồng (cái gì...)
  • to have a rage for hunting
   ham mê săn bắn
 • mốt thịnh hành, mốt phổ biến, cái hợp thị hiếu; người được thiên hạ ưa chuộng một thời
  • it is all the rage
   cái đó trở thành cái mốt thịnh hành
 • thi hứng; cảm xúc mãnh liệt
nội động từ
 • nổi cơn thịnh nộ, nổi xung, giận điên lên
  • to rage against (at) someone
   nổi xung lên với ai
 • nổi cơn dữ dội (gió, sóng...); hoành hành (bệnh...); diễn ra ác liệt (cuộc chiến đấu...)
  • the wind is raging
   gió thổi dữ dội
  • the sea is raging
   biển động dữ dội
  • the battle had been raging for two days
   cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt trong hai ngày
  • the cholera is raging
   bệnh tả đang hoành hành
  • to rage itself out
   nguôi dần, lắng xuống, dịu đi
  • the storm has raged itself out
   cơn bâo đã lắng xuống
Related words
Related search result for "rage"
Comments and discussion on the word "rage"