Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
recevoir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhận thu nhận
  • Recevoir une lettre
   nhận một bức thư
  • Recevoir une récompense
   nhận một phần thưởng
  • La demande a été reçue
   lá đơn đã được (thu) nhận
 • bị được phải
  • Recevoir une punition
   bị phạt
  • Recevoir un bon accueil
   được đón tiếp tử tế
 • tiếp, tiếp đón
  • Recevoir un ami
   tiếp đón một người bạn
  • Recevoir quelqu'un avec empressement
   tiếp đón ai niềm nở
 • tiếp nhận, nghiệm thu
  • Refuser de recevoir les travaux
   không chịu tiếp nhận công trình
 • chấp nhận; thừa nhận
  • Initiative mal reçue
   sáng kiến không được chấp nhận
  • Recevoir une chose pour vraie
   thừa nhận một điều là đúng
 • cho đỗ
  • Être reçu à l'examen
   thi đỗ
nội động từ
 • tiếp khách
  • Le direteur reçoit à quatre heures de l'après- midi
   ông giám đốc tiếp khách vào bốn giờ chiều
Related search result for "recevoir"
Comments and discussion on the word "recevoir"