Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
donner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cho, biếu, tặng
  • Donner un cadeau
   tặng một món quà
  • Donner un soufflet
   cho một cái tát
  • Donner un exemple
   cho một ví dụ
  • Donner un problème à résoudre
   cho một bài toán để giải
 • cấp, cung cấp
  • Donner des nouvelles
   cung cấp tin tức
 • sản xuất
  • Champ qui ne donne rien
   cánh đồng chẳng sản xuất được gì
 • đưa ra
  • Donne ta main
   đưa bàn tay của anh ra
 • giao cho
  • Donner une villa à garder
   giao một biệt thự cho giữ
 • gả
  • Donner sa fille à quelqu'un
   gả con gái cho ai
 • bảo đảm là, cho là
  • Donner pour bon
   cho là tốt
 • để, dùng, hy sinh
  • Donner son temps à...
   để thì giờ làm...
  • Donner ses loisirs à...
   dùng thì giờ rỗi mà..
  • Donner sa vie
   hy sinh cuộc đời
 • gây, khiến
  • Donner de l'inquiétude à
   gây lo lắng cho
 • tỏ ra
  • Donner un signe
   tỏ ra một dấu hiệu
 • cho xuất bản; diễn, biểu diễn
  • Donner un roman
   cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết
  • On donne ce soir "Le Bourgeois Gentilhomme"
   tối nay diễn " Trưởng giả học làm sang"
 • tố giác ra
  • Donner un complice
   tố giác ra một kẻ đồng phạm
 • (không dịch)
  • Donner des conseils
   khuyên răn
  • Donner l'assaut
   tấn công
  • Donner sa signature
  • donner du monseigneur à quelqu'un
   tâng bốc ai
  • donner libre cours à
   xem cours
  • donner le bras à quelqu'un
   xem bras
  • donner le jour à
   đẻ ra, sinh (con) ra
  • donner lieu à
   sinh ra, gây ra
  • donner prise à
   xem prise
  • donner sa fille en mariage
   gả con gái
  • donner sa parole
   hứa
  • donner un coup de main
   giúp đỡ
  • en donner à quelqu'un pour son argent
   bao nhiêu tiền bấy nhiêu hàng; cố gắng bao nhiêu được đền bù bấy nhiêu
  • il est donné de
   có dịp
  • Il nous est donné souvent de voyager
   ta thường có dịp đi du lịch
  • le donner en dix; le donner en cent; le donner en mille
   đố đoán được đấy
  • ne pas donner un sou de
   không thiết, không thèm
nội động từ
 • sản xuất nhiều, được mùa
  • Le riz donnera beaucoup cette année
   năm nay lúa sẽ được mùa
 • (đánh bài) (đánh cờ) chia bài
 • hướng về, nhìn ra
  • La chambre donne sur le jardin
   phòng nhìn ra vườn
 • đụng, chạm
  • Donner de la tête contre un mur
   đụng đầu vào tường
 • tấn công
  • Cavalerie prête à donner
   kỵ binh sẵn sàng tấn công
 • mắc, sa vào
  • Donner dans un piège
   mắc bẫy
  • Donner dans le luxe
   sa vào sự xa xỉ
 • thổi vào, chiếu vào
  • Vent qui donne dans la voile
   gió thổi vào cánh buồm
  • Soleil donnant à plomb
   mặt trời chiếu thẳng đứng
  • donner à la côte
   (hàng hải) mắc cạn
  • donner de la bande
   (hàng hải) nghiêng về một bên (tàu)
  • donner de la tête
   húc đầu vào (động vật)
  • donner sur les nerfs
   xem nerf
  • donner sur un danger
   lao vào chỗ nguy hiểm
  • ne plus savoir où donner de la tête
   không biết xoay xở thế nào
Related search result for "donner"
Comments and discussion on the word "donner"