Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
verser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đổ, trúc, rót
  • Verser du riz dans le sac
   đổ gạo vào bao
  • Verser du vin dans un verre
   rót rượu vang vào cốc
 • làm đổ
  • Verser une voiture
   làm đổ xe
  • L'orage a versé le riz
   cơn giông làm đổ lúa
 • nộp, trả (tiền)
  • Verser une somme
   nộp một số tiền
 • chuyển
  • Verser un document au dossier
   chuyển một tài liệu vào hồ sơ
  • Verser un artilleur dans l'intendance
   chuyển một pháo thủ sang hậu cần
  • verser des larmes; verser des pleurs
   khóc
  • verser l'or à pleines mains
   phung phí tiền bạc
  • verser son sang
   hy sinh thân mình (vì nghĩa)
nội động từ
 • đổ
  • La voiture a versé
   xe đã đổ
  • A cause de l'orage, le riz a versé
   do cơn giông, lúa đã đổ
 • sa vào
  • Verser dans le ridicule
   sa vào cái lố lăng buồn cưới
Related search result for "verser"
Comments and discussion on the word "verser"