Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
roaring
/'rɔ:riɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng gầm
 • tiếng nổ đùng đùng, tiếng ầm ầm
 • tiếng la hét
 • tiếng thở khò khè (ngựa ốm)
tính từ
 • ầm ĩ, om sòm, náo nhiệt
  • a roaring night
   đêm chè chén ầm ĩ; đêm bão tố ầm ầm
 • (thông tục) sôi nổi, nhộn nhịp; thịnh vượng, rất tốt
  • to drive a roaring trade
   buôn bán thịnh vượng
  • to be in roaring health
   tràn đầy sức khoẻ
IDIOMS
 • the roaring forties
  • khu vực bâo ở Đại tây dương (từ 40 đến 50 độ vĩ bắc)
Related search result for "roaring"
Comments and discussion on the word "roaring"