Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
ring
/riɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • cái nhẫn
 • cái đai (thùng...)
 • vòng tròn
  • to dance in a ring
   nhảy vòng tròn
 • (thể dục,thể thao) vũ đài
 • (the ring) môn quyền anh
 • nơi biểu diễn (hình tròn)
 • vòng người vây quanh (để xem cái gì...); vòng cây bao quanh
 • quầng (mặt trăng, mắt...)
  • the moon lies in the middle of a ring of light
   mặt trăng nằm giữa một quầng sáng
  • to have rings round the eyes
   có quầng mắt
 • nhóm, bọn, ổ
  • a ring of dealers at a public auction
   một nhóm con buôn trong một cuộc đấu giá
  • spy ring
   ổ gián điệp
 • (thương nghiệp) nghiệp đoàn, cacten
 • (chính trị) nhóm chính trị, phe phái
  • political ring
   nhóm chính trị
 • (the ring) bọn đánh cá ngựa chuyên nghiệp (chuyên nhận tiền của người khác để đánh thuê)
 • (kỹ thuật) vòng, vòng đai
 • (thực vật học) vòng gỗ hằng năm (của cây)
IDIOMS
 • to keep (hold) the ring
  • (nghĩa bóng) giữ thái độ trung lập
 • to make (run) rings round somebody
  • chạy nhanh hơn ai gấp trăm lần, làm nhanh hơn ai gấp trăm lần; hơn hẳn, bỏ xa ai, vượt xa ai
ngoại động từ
 • đeo nhẫn cho (ai), đeo vòng cho (ai)
 • xỏ vòng mũi cho (trâu, bò)
 • đánh đai (thùng)
  • to ring a barrel
   đánh đai một cái thùng
 • (+ round, in, about) bao vây, vây quanh; chạy quanh vòng để dồn (súc vật...) vào
 • cắt (hành, khoai...) thành khoanh
nội động từ
 • lượn vòng bay lên (chim ưng...)
 • chạy vòng quanh (con cáo bị săn đuổi...)
IDIOMS
 • to ring the round
  • (thông tục) bỏ xa, hơn rất nhiều, vượt xa
danh từ
 • bộ chuông, chùm chuông (nhà thờ)
 • tiếng chuông; sự rung chuông
  • to give the bell a ring
   rung chuông
  • to hear a ring at the door
   nghe thấy tiếng chuông ở cửa
 • tiếng chuông điện thoại; sự gọi dây nói
  • to give someone a ring
   gọi dây nói cho ai
 • tiếng rung, tiếng rung ngân, tiếng leng keng (của kim loại)
  • the ring of a coin
   tiếng leng keng của đồng tiền
  • the ring of one's voice
   tiếng ngân của giọng nói
 • vẻ
  • there is a ring of sincerity in his words
   lời nói của anh ta có vẻ thành thật
nội động từ rang, rung
 • rung, reo, kêu keng keng (chuông)
  • the bell rings
   chuông reo, chuông kêu leng keng
  • the telephone is ringing
   chuông điện thoại đang réo
 • rung vang, ngân vang, vang lên
  • her laughter rang loud and clear
   tiếng cười của cô ta vang lên lanh lảnh
 • văng vẳng (trong tai...)
  • his last words still ring in my ears
   lời nói cuối cùng của ông ta còn văng vẳng bên tai tôi
 • nghe có vẻ
  • to ring true
   nghe có vẻ thật
  • to ring false (hollow)
   nghe vó vẻ giả
 • ù lên, kêu o o, kêu vo vo (tai)
  • my ears are ringing
   tai tôi cứ ù lên, tai tôi cứ kêu vo vo
 • rung chuông gọi, rung chuông báo hiệu
  • the bell was ringing for dinner
   chuông rung báo giờ ăn cơm
  • to ring at the door
   rung chuông gọi cửa
ngoại động từ
 • rung, làm kêu leng keng (chuông...)
 • rung chuông báo hiệu
  • to ring the alarm
   rung chuông báo động
  • to ring a burial
   rung chuông báo hiệu giờ làm lễ mai táng
  • to ring down the curtain
   rung chuông hạ màn
  • to up the curtain
   rung chuông mở màn
 • gõ xem thật hay gỉa, gieo xem thật hay giả (đóng tiền)
  • to ring a coin
   gõ (gieo) đồng tiền xem thật hay giả
IDIOMS
 • to ring in
  • rung chuông đón vào
   • to ring in the New Year
    rung chuông đón mừng năm mới
 • to ring off
  • ngừng nói chuyện bằng điện thoại; mắc ống nói lên
 • to ring out
  • vang lên
  • rung chuông tiễn mời ra
   • to ring out the old year
    rung chuông tiễn năm cũ đi
 • to ring up
  • gọi dây nói
   • to ring somebody up
    gọi dây nói cho ai
 • to ring the bell
  • (xem) bell
 • to ring the changes on a subject
  • (xem) change
 • to ring the knell of
  • báo hiệu sự kết thúc của, báo hiệu sự sụp đổ của; báo hiệu sự cáo chung của
 • ring off!
  • huộc ryến giát im đi!
Related search result for "ring"
Comments and discussion on the word "ring"