Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shirt
/ʃə:t/
Jump to user comments
danh từ
 • áo sơ mi
IDIOMS
 • to get someone's shirt off
  • (từ lóng) chọc tức ai, làm cho ai nổi giận
 • to give someone a wet shirt
  • bắt ai làm đổ mồ hôi sôi nước mắt
 • to keep one's shirt on
  • (từ lóng) bình tĩnh
 • to lose one's shirt
  • (từ lóng) mất sạch cơ nghiệp, cái khố cũng chẳng còn
 • near is my shirt, but nearer is my skin
  • bản thân mình vẫn là quan trọng hơn cả
 • to put one's shirt on
  • (từ lóng) bán cả khố đi mà đánh cược vào (cái gì)
Related search result for "shirt"
Comments and discussion on the word "shirt"