Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
signe
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • dấu, dấu hiệu
  • Marquer d'un signe
   đánh dấu
  • Signe de pluie
   dấu hiệu sắp mưa
  • Signe algébrique
   (toán học) dấu đại số
  • Faire un signe de croix
   làm dấu thánh giá
  • Signes de ponctuation
   dấu chấm câu
 • hiệu
  • Faire un signe de la main
   ra hiệu tay
  • en signe de
   để tỏ
  • En signe d'adieu
   để tỏ lời từ biệt
  • ne pas donner signe de vie
   như chết rồi
  • signes des temps
   (nghĩa xấu) nét đặc trưng của thời đại; dấu ấn thời đại
  • sous le signe de
   có (một vì sao nào đó) chiếu mệnh (theo tử vi)
  • Cygne.
 • (nghĩa bóng) trong khung cảnh
Related words
Related search result for "signe"
Comments and discussion on the word "signe"