Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
spy
/spai/
Jump to user comments
danh từ+ Cách viết khác : (spier)
 • gián điệp; người do thám, người trinh sát
  • to be a spy on somebody's conduct
   theo dõi hành động của ai
nội động từ
 • làm gián điệp; do thám, theo dõi
  • to spy upon somebody's movements
   theo dõi hoạt động của ai
  • to spy into a secret
   dò la tìm hiểu một điều bí mật
 • xem xét kỹ lưỡng, kiểm soát kỹ lưỡng
ngoại động từ
 • ((thường) + out) do thám, dò xét, theo dõi
 • nhận ra, nhận thấy, phát hiện
  • to spy someone's faults
   phát hiện ra những sai lầm của ai
 • xem xét kỹ lưỡng, kiểm soát kỹ lưỡng
 • ((thường) + out) khám phá ra do xem xét kỹ lưỡng, phát hiện ra do kiểm soát kỹ lưỡng
Related words
Related search result for "spy"
Comments and discussion on the word "spy"