Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
spot
/spɔt/
Jump to user comments
danh từ
 • dấu, đốm, vết
  • a brown tie with red spots
   cái ca vát nâu có đốm đỏ
 • vết nhơ, vết đen
  • without a spot on one's reputation
   danh tiếng không bị vết nhơ nào
 • chấm đen ở đầu bàn bi-a
 • (động vật học) cá đù chấm
 • bồ câu đốm
 • nơi, chốn
  • a retired spot
   một nơi hẻo lánh
 • (từ lóng) sự chấm trước (ngựa đua được cuộc); con ngựa được chấm (về nhất)
 • (thông tục) một chút, một ít (rượu, nước)
 • (từ lóng) đèn sân khấu ((cũng) spotlight)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) địa vị, chỗ làm ăn, chức vụ; vị trí trong danh sách
  • he has got a good spot with that firm
   hắn vớ được chỗ bở ở hãng đó
IDIOMS
 • to hit the hight spot
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chỉ bàn đến những vấn đề chính (trong một cuộc thảo luận ngắn...)
 • to hit the spot
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thoả mãn điều thèm muốn, thoả mãn cái đang cần
 • in a spot
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trong hoàn cảnh xấu, trong hoàn cảnh khó khăn lúng túng
 • on the spot
  • ngay lập tức, tại chỗ
  • tỉnh táo (người)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lâm vào cảnh khó khăn lúng túng
 • to put someone on the spot
  • (từ lóng) quyết định khử ai, thịt ai
 • a tender spot
  • (xem) tender
ngoại động từ
 • làm đốm, làm lốm đốm
 • làm bẩn, làm nhơ, làm ô (danh)
 • (thông tục) chấm trước (ngựa được cuộc); nhận ra, phát hiện ra
  • to spot somebody in the crowd
   nhận ra ai trong đám đông
 • (quân sự), (hàng không) phát hiện (vị trí, mục tiêu...)
 • đặt vào chỗ, đặt vào vị trí
  • the officer spotted his men at strategic points
   viên sĩ quan bố trí quân của mình vào những điểm chiến lược
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chấp
  • I spotted him two points
   tôi chấp hẳn hai điểm
nội động từ
 • dễ bị ố, dễ bị đốm (vải)
tính từ
 • mặt (tiền); trả tiền ngay; trao ngay khi bán
  • spot cash
   tiền mặt
  • spot wheat
   lúa mì bán trả tiền ngay
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phát đi từ một đài phát thanh địa phương (bản tin...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xen vào giữa chương trình phát thanh chính (quảng cáo...)
Related search result for "spot"
Comments and discussion on the word "spot"