Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
starve
/stɑ:v/
Jump to user comments
nội động từ
 • chết đói
 • thiếu ăn
 • (thông tục) đói, thấy đói
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) chết rét
 • (nghĩa bóng) thèm khát, khát khao
  • to starve for knowledge
   khát khao hiểu biết
ngoại động từ
 • làm chết đói, bỏ đói; bắt nhịn đói (để phải làm gì)
  • to starve the enemy into surrender
   làm cho quân địch đói mà phải đầu hàng
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm chết rét
Related words
Related search result for "starve"
Comments and discussion on the word "starve"