Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
feed
/fi:d/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ăn, sự cho ăn
  • out at feed
   cho ra đồng ăn cỏ
  • off one's feed
   (ăn) không thấy ngon miệng
  • on the feed
   đang ăn mồi, đang tìm mồi (cá)
 • cỏ, đồng cỏ
 • suất lúa mạch, suất cỏ khô (cho ngựa)
 • (thông tục) bữa ăn, bữa chén
 • chất liệu, sự cung cấp, chất liệu (cho máy móc)
 • đạn (ở trong súng), băng đạn
ngoại động từ fed
 • cho ăn (người, súc vật)
  • to feed a cold
   ăn nhiều khi bị cảm lạnh (để tăng sức đề kháng)
  • he cannot feed himself
   nó chưa và lấy ăn được
 • cho (trâu, bò...) đi ăn cỏ
 • nuôi nấng, nuôi cho lớn
  • to feed up
   nuôi cho béo, bồi dưỡng; cho ăn chán chê; làm cho chán chê, làm cho ngấy
 • nuôi (hy vọng); làm tăng (cơn giận...)
 • dùng (ruộng) làm đồng cỏ
 • cung cấp (chất liệu cho máy...)
  • to feed the fire
   bỏ thêm lửa cho củi cháy to
 • (sân khấu), (từ lóng) nhắc bằng vĩ bạch (giữa hai diễn viên)
 • (thể dục,thể thao) chuyền (bóng, cho đồng đội sút làm bàn)
nội động từ
 • ăn, ăn cơm
 • ăn cỏ (súc vật)
IDIOMS
 • to feed on someone
  • dựa vào sự giúp đỡ của ai
 • to feed on something
  • sống bằng thức ăn gì
 • to be fed up
  • (từ lóng) đã chán ngấy
Related words
Related search result for "feed"
Comments and discussion on the word "feed"