Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
travel
/'træveil/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đi du lịch; cuộc du hành
  • to go on a travel
   đi du lịch, du hành
 • sự chạy đi chạy lại; đường chạy (của máy, pittông...)
nội động từ
 • đi du lịch; du hành
  • to travel by sea
   đi du lịch bằng đường biển
  • to travel light
   đi du lịch mang theo ít hành lý
 • (thương nghiệp) đi mời hàng, đi chào hàng
  • he travels in silks
   anh ta đi chào hàng tơ lụa
 • đi, chạy, di động, chuyển động
  • light travels faster than sound
   ánh sáng đi nhanh hơn tiếng động
  • to travel out of the record
   đi ra ngoài đề
 • (nghĩa bóng) đưa nhìn, nhìn khắp (mắt); lan truyền đi (tin tức); suy nghĩ lan man (óc)
  • his eyes travelled over the street
   anh ta đưa mắt nhìn khắp phố
  • the news travelled swiftly
   những tin đó lan đi mau lẹ
  • his thoughts travelled over all that had happened
   óc anh ta điểm lại tất cả những việc đã xảy ra
ngoại động từ
 • đi, du lịch
  • to travel Europe from end to end
   đi khắp châu Âu
  • to travel a hundred miles a day
   đi một trăm dặm một ngày
 • đưa đi xa
  • to travel the cattle
   đưa vật nuôi đi
Related search result for "travel"
Comments and discussion on the word "travel"