Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trip
/trip/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc đi chơi, cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn
 • (hàng hải) chuyến đi, cuộc hành trình, sự vượt biển
  • maiden trip
   chuyến đi đầu tiên (của một con tàu)
 • bước nhẹ
 • bước trật, bước hụt; sự vấp, sự hụt chân
 • (nghĩa bóng) sai lầm, sai sót, lỗi; sự nói lỡ lời
 • sự ngáng, sự ngoéo chân; cái ngáng, cái ngoéo chân
 • mẻ cá câu được
 • (kỹ thuật) sự nhả; thiết bị nhả
nội động từ
 • bước nhẹ, đi nhẹ bước, nhảy múa nhẹ nhàng
  • to trip up the stairs
   đi nhẹ bước lên cầu thang
 • trật bước, hụt chân, bước hụt, vấp
  • to trip over a stone
   vấp phải một hòn đá
 • (nghĩa bóng) lầm, lầm lỗi; nói lỡ lời
ngoại động từ
 • ngáng, ngoéo (chân), làm cho vấp ngã
 • (hàng hải) thả trượt (neo)
 • (kỹ thuật) nhả (máy)
IDIOMS
 • to trip up
  • ngáng, ngoéo chân, làm cho vấp ngã
   • he tried to trip me up
    nó định ngáng tôi
  • tóm được (ai) làm sai
   • the lawyer tripped the witness up
    luật sư tóm được sai sót của nhân chứng
Related search result for "trip"
Comments and discussion on the word "trip"