Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
valid
/'vælid/
Jump to user comments
tính từ
 • vững chắc, có căn cứ
  • a valid argument
   một lý lẽ vững chắc
 • (pháp lý) có giá trị, có hiệu lực; hợp lệ
  • valid contract
   hợp đồng có giá trị (về pháp lý)
  • valid passport
   hộ chiếu hợp lệ
  • the ticket is no longer valid
   vé không còn giá trị nữa
Related search result for "valid"
Comments and discussion on the word "valid"